Skip to main content
Start » Biltest » Vilken leasingform passar dig?
Biltest

Vilken leasingform passar dig?

Man i en bil.
Man i en bil.

Alla företag med bil ställs inför samma dilemma; ska man äga bilen privat och ta ut milersättning för de mil man kör i tjänsten? Eller ska företaget leasa bilen och stå för alla kostnader, men samtidigt betala förmånsskatt när man använder bilen privat?

De förmånliga momsavdragen lockar allt fler företagare att leasa bil istället för att köpa den. Istället för att binda upp kapitalet i bilen kan pengarna användas i företagets verksamhet.

Som företagare är det ekonomiskt bättre med operationell leasing än att köpa den på avbetalning. Du förbättrar nyckeltalen genom att företaget inte står som ägare. Om du däremot köper bilen på avbetalning är det företaget som står som ägare och då måste skattemässiga avskrivningar genomföras. Den typen av finansiering kan i många fall belasta balansräkningen.

”Köper du en företagsbil på avbetalning är momsen i de flesta fall inte avdragsgill”

Köper du en företagsbil på avbetalning är momsen i de flesta fall inte avdragsgill. Om du istället väljer att leasa bilen får du dra av 50 procent av momsen på leasingavtalet, förutsatt att bilen körs minst 100 mil per år i verksamheten. Dessutom är leasinghyran fullt avdragsgill mot din verksamhets resultat. För dig som bedriver en verksamhet inom yrkesmässig persontrafik eller har en biluthyrningsfirma är momsen dessutom avdragsgill på alla bilar inom den delen av verksamheten.

Vad innebär de olika leasingformerna?

De två vanligaste formerna av företagsleasing är finansiell- och operationell leasing. I operationell leasing är det leasinggivaren som är ägare och har bilen i balansräkningen. I finansiell leasing är bilarna en tillgång i leasingtagarens balansräkning, men ägs av leasingbolaget.

”Finansiell leasing kan enklast beskrivas som ett lån med bilen som säkerhet”

Finansiell leasing kan enklast beskrivas som ett lån med bilen som säkerhet. Avtalet reglerar enbart köpet av bilen. Sedan tillkommer alla övriga bilkostnader såsom service, däck, reparationer, försäkringar och reservdelar. Du kan påverka månadskostnaden för finansieringen, dock vet du inte vad bilen har kostat dig per månad förrän bilen är såld. När bilen ska säljas är det företaget som står för den ekonomiska risken om bilens värde är lägre jämfört med restvärdet i avtalet. Samtidigt kan ett högre värde leda till plus i bokföringen.

Men detta kan inte ses som en vinst då det handlar om pengar som du redan har betalat in under perioden för leasingen. Finansiell leasing erbjuder ditt företag en hög flexibilitet men kommer med en större ekonomisk risk.

Operationell leasing kan beskrivas som en traditionell hyra. Du har tillgång till bilen under en bestämd tid och restvärdet är garanterat av leasinggivaren. Efter att leasingperioden gått ut lämnas bilen tillbaka och du får en avräkning baserat på antal mil bilen har gått och om den utsatts för mer slitage än vad som anses normalt. Med operationell leasing har du full kontroll på kostnaderna för ditt bilinnehav.

”Operationell leasing kan beskrivas som en traditionell hyra”

I månadshyran ingår en fast avgift för alla driftkostnader som annars kan vara svåra att förutse. Du får allt samlat på din månadsfaktura vilket förenklar din administration. Operationell leasing passar dig som vill ha ett bekymmersfritt bilinnehav.

Vilken leasingform är bäst?

Både finansiell- och operationell leasing kan erbjuda utökade tjänster. Det finns även en möjlighet att lämna tillbaka bilen i förtid, men då får du ersätta leasinggivaren för förlorad intäkt. Oftast kan man förhandla om detta i avtalet och försäkra sig mot vissa extrakostnader.

Olika företag har olika krav och behov. För att kunna komma fram till vilken leasingform som passar ens företag bäst måste man göra en analys först. För vissa är en hög månadskostnad för en viss bil i en av leasingformerna ett bättre val, jämfört med en lägre månadskostnad i den andra leasingformen. Det kan förklaras med att en dyr bil kan vara långsiktigt billigare på grund av att den har bättre andrahandsvärde, lägre kostnader för service och lägre kostnader för slitagedelar.

Next article