Mattias och hans bil.
Miljö
Var inte etisk, var smart!
Dagligen inspireras jag av företag, kommuner och individer som går före i omställningen till det förnybara, klimatsmarta och resurseffektiva. Jag brukar fråga dem varför de egentligen ställt om, och blir alldeles särskilt glad när svaret handlar om att vara smart snarare än att göra det som är etiskt rätt.