Johanna Lakso, vd Power Circle.
Framtidens Fordon
Utbyggnad av laddinfrastruktur är en nyckel för en fossilfri fordonsflotta
När efterfrågan på el till transportsektorn ökar i snabb takt behöver samhället se strategiskt på frågan om utbyggnad av laddinfrastruktur. Det handlar både om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, men också om att möjliggöra framtidens resurseffektiva energisystem Sverige importerar och bränner årligen olja och motorbränslen värt drygt 60 miljarder. Vårt oljeberoende orsakar svåra miljöproblem och … Fortsätter