Miljö
Hållbarhet är vad som krävs
Det har gått snabbt i utvecklingen från det att företag och verksamheter hade hållbarhet och CSR som en lite unik del i varumärkesbyggandet. Idag är det en absolut livsviktig del inte bara för varumärket utan även för lönsamheten. I princip oavsett bransch. Att CSR-frågor, och specifikt hållbarhet, nu flyttats högre upp i beslutsnivån innebär att … Fortsätter