Skip to main content
Start » Miljö » Bevisar framtidens potential inom transporter
Framtidens Fordon

Bevisar framtidens potential inom transporter

En självkörande lastbil i ett industriområde.
En självkörande lastbil i ett industriområde.
Einride pod på allmän väg. Foto: Einride

Med en autonom, självkörande och helt elektrisk lastbil utmanar de hela transportsektorn. Genom ett totalt nytt koncept för hur godstransporter kan utföras, som är både mer ekonomiskt och hållbart än dagens, visar de att framtiden redan är här.

Det är företaget Einride som tagit på sig den viktiga uppgiften att visa världen att det är fullt möjligt att frakta gods både förarlöst och med 90 procent lägre utsläpp. Företaget grundades 2016 av Robert Falck, Linnéa Kornehed och Filip Lilja och är en pionjär inom AET, Autonomous Electric Transport, -system.

– Jag jobbade tidigare på Volvo, men då jag förstod att deras vision för produktion av lastbilar 2045 fortfarande byggde på den gamla dieselmotorn så hoppade jag av. Jag kände att utvecklingen måste gå snabbare, och att framtidens fordon måste bygga på helt nya idéer och koncept, berättar Robert Falck, VD på Einride.

Deras nya koncept är en pod, vilket är en autonom, fjärrstyrd och hyttlös eldriven lastbil. Konceptet är bredare än ett enskilt fordon, det handlar mer om ett transportsystem.

– I systemet ingår dels pod:arna, dels mjukvaran och plattformen för att övervaka och vid behov styra flera fordon på distans.

Robert Falck

Robert Falck

vd på Enride

Ekonomiskt fördelaktigt system.

Robert Falck insåg tidigt att för att kunna utmana rådande system och bidra till ett betydligt mer hållbart transportsystem så måste det även bli ekonomiskt fördelaktigt.

– Ett autonomt, elektriskt transportsystem är ekonomiskt effektivt ur flera aspekter, exempelvis att pod:arna är förarlösa och det därför inte kostar något extra under tiden då pod:en laddas.

Sedan 2016 har utvecklingen gått mycket snabbt. Redan i maj 2019 genomfördes den första färden med en pod i kommersiell drift ute på allmän väg, det första testet av sitt slag någonsin i världen. En anledning till att de så snabbt kommit fram med en kommersiell lösning är att de jobbar nära sina kunder.

– Det är vårt samarbete med DB Schenker som ledde fram till testet på allmän väg i maj. Vår pod, som fjärrstyrdes från Borås, fraktade då gods mellan DB Schenker Logistics lager och deras terminal i Jönköping.

Nästa steg blir ett projekt med deras kund Lidl Sverige, som tas i kommersiell drift under 2020, där transportpod:arna ska gå på allmänna vägar mellan Lidls terminal och en butik inne i Halmstad.

5G avgörande för tekniken

Den självkörande tekniken bygger på en kombination av radar, lidar (en teknik för mätning av avstånd med reflekterat laserljus) och kameror, tillsammans skapar de en 360-gradig kontroll av omgivningen och ger förutsättningar för att framföra självkörande fordon på ett säkert sätt.
En förutsättning över tid för den här typen av elektrifierade och självkörande pod:ar är 5G-tekniken som är både betydligt snabbare och stabilare än det 4G-nätet.

– Reaktionen på det som sker i pod:ens omgivning måste vara mycket snabb, vilket 5G möjliggör. Vi har jobbat nära Ericsson och fått möjlighet att testa våra system tillsammans med 5G för att visa på potentialen.

Hållbara transporter för framtiden

Idag står fordonstrafiken för uppåt en fjärdedel av alla utsläpp av växthusgaser, och lastbilstrafiken självt för cirka sju procent. Med eldrivna pod:ar kan utsläppen minska med uppåt 90 procent.

– Många hävdar felaktigt att batterierna som använda i eldrivna fordon orsakar stora klimatutsläpp. Kan vi nå till helt CO2-neutral tillverkning av batterier, och batterierna laddas med hållbar el så är det ett väsentligt mycket bättre alternativ ur ett koldioxidutsläpps-perspektiv än att köra på diesel och bensin.

Ny finansiering öppnar för expansion i USA

Det nya transportsystemet som Einride introducerar har redan vunnit stor global uppmärksamhet, inte minst i USA.

– Där finns både en hög grad av progressivitet och snabbhet i reaktioner på ny spännande teknik, vilket gör att vi redan har inlett samarbete med ett flertal kunder där.

Helt nyligen stängde de även en finansieringsrunda som resulterade i en ny finansiering på 25 miljoner dollar.

– Det kapitaltillskottet gör att vi kan börja expandera i USA, leverera enligt vår färdplan för framtida teknikutveckling och möta den snabbt ökande efterfrågan från kunder, vilket känns otroligt bra, avslutar Robert Falck.

Next article