Skip to main content
Start » Nyheter » Att tänka på inför förmån av trängselskatten
Nyheter

Att tänka på inför förmån av trängselskatten

För att det ska fungera krävs att företaget har bestämt sig för vilken beskattningsmodell man ska använda, att rutinerna är på plats och inte minst att förarna är informerade om hur passagerna ska dokumenteras och rapporteras.

Tjänstebilsexperterna på Ynnor AB har sammanställt en kontrollista för både arbetsgivare och anställda, vad de ska tänka på och några kontrollfrågor, så att allting är på plats när förmånsbeskattningen av trängselskatt börjar gälla till årsskiftet.

glödlampa
Du som är arbetsgivare, tänk på det här:

 • Vi ska månatligen redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen och efter årets slut även i kontrolluppgiften för den anställde.
 • Redovisningen av förmånsvärdet ska göras med två kalendermånaders förskjutning.
 • Informationen vi får automatiskt från Transportstyrelsen är begränsad, detaljerad information måste vi beställa och den raderas efter 67 dagar.

förstoringsglas
Arbetsgivare, vet du det här:

 • Vem hos oss äger frågan, vem gör vad?
 • Har vi informerat förarna vad som gäller och hur det här ska gå till?
 • Är vi överens om rutinerna med eventuellt externt hanteringsbolag?
 • Vilken modell har vi valt, att förarna förmånsbeskattas eller att företagets kostnad täcks med ett löneavdrag?
 • Vid förmånsbeskattning, har vi valt proportionering eller detaljerad passageinformation?
 • Vid löneavdrag, har vi förarnas skriftliga medgivande och ska förarna få ersättning för tjänstepassagerna?
 • Hur ska förarna lämna informationen, och till vem?

glödlampa
Du som är anställd, tänk på det här:

 • Från den 2 januari måste du betala för alla trängselskattepassager och infrastrukturavgifter du inte kan visa varit i tjänsten.
 • Förmånsvärdet för bilförmånen blir inte billigare trots att trängselskatten ska betalas separat.
 • Du kan inte få ut information från Transportstyrelsen om passagerna, utan det måste din arbetsgivare göra.
 • Du får göra avdrag för din kostnad för trängselskatten vid resor till och från arbetet.
 • Maxbeloppet per dag är i Stockholm 105 kr och i Göteborg 60 kr, dyrare än så kan det inte bli.

förstoringsglas
Du som är anställd, vet du det här:

 • Ska jag betala skatt för de privata passagerna, eller dras det från lönen?
 • Hur vill arbetsgivaren att jag ska redovisa passagerna, i körjournalen, på papper, via en app?
 • Måste jag hålla reda på alla passager, eller räcker det med de privata?
 • Måste jag notera beloppet vid varje passage eller räcker det att räkna passagerna?
 • Om trängselskatten ska dras på lönen, måste jag betala för tjänstepassagerna då också?
 • Till vem ska jag lämna information om passagerna, och hur ofta?
 • Hur mycket kommer det att kosta mig? – räkna på Tjänstebilsfakta.se/kalkyler


Källa: Tjänstebilsfakta/Ynnor AB

Next article