Start » Nyheter » El i tjänstebilen ger effekt på infrastrukturen
Nyheter

El i tjänstebilen ger effekt på infrastrukturen

En elbil som laddas.
En elbil som laddas.

Om Olle Johansson, vd på Power Circle, för ett år sedan uttryckte sig i termer av ”en god utveckling” vad gäller laddinfrastruktur för elbilar har optimismen knappast minskat idag. I dagarna publicerades statistik som visar att antalet laddningspunkter ökat från 1025 stycken (300 publika laddstationer) under april 2015 till dagens status på 2746 laddpunkter (701 publika laddstationer).

– Det jag upplever som mest positivt är att vi kan börja prata om en ganska god tillgång på laddinfrastruktur över stora delar av landet, istället för koncentrerat till vissa kluster.

Klimatklivet
Olle

Att antalet laddstationer ökar och fortsätter att öka beror till stor del på det ökade intresset av el- och laddhybridbilar hos både privatpersoner och företag. Det beror också på att många utnyttjar möjligheten att söka bidrag för sina investeringar i laddinfrastruktur. Klimatklivet antogs av riksdagen våren 2015 och innebär ett ekonomiskt stöd som ges till investeringar som syftar till att minska växthusutsläppen. 2016-2018 handlar det om 600 miljoner kronor årligen.

– Dagens bilar är så tekniskt utvecklade att de allra flesta förare klarar sin dagliga körning med den laddstation som finns vid bostaden. Men laddstationer längs vägen skapar trygghet och motverkar så kallad räckviddsångest. På långa resor kan laddning förstås behövas.

Här har arbetsgivare möjlighet att kunna påverka genom sin bilspolicy

Olle Johansson menar att det krävs mer insatser för att ge tillgång till hemmaladdning för de som vill ha det, exempelvis genom lagstiftning. För den som bor i lägenhet kan hyresvärden eller bostadsrättsföreningen säga nej till laddning, och då blir det svårt att byta till elbil. En hög tröskel för att den breda massan ska kunna köra laddbilar är dessutom fortfarande priset.

– Jämfört med traditionell teknik är eldriven teknik fortfarande en större investering. I kombination med snabb teknikutveckling och osäkra restvärden leder det till att många tvekar. Här har arbetsgivare möjlighet att kunna påverka genom sin bilspolicy, säger han.

Personalbilskonceptet möjliggör

Många anställda utnyttjar idag möjligheten till tjänste- och förmånsbil där ett ytterligare och växande alternativ är det så kallade personalbilskonceptet. Konceptet är en löneförmån som den anställde kan välja att utnyttja där avdrag för kostnaderna görs direkt på bruttolönen. För arbetsgivaren innebär personalbilsförmånen att samtliga kostnader återvinns via löneväxling. Som företag har man en helt annan förhandlingsstyrka vid bilköp och inköpet är även delvis giltigt för momsavdrag.

Med mer el i vägtransporterna minskar utsläppen. Men det gäller att vi snabbar på den utvecklingen

– Tjänstebilsmarknaden är stor i Sverige och det finns outnyttjad potential för laddbara bilar. Om företag skulle erbjuda eldrivna bilar som personalbil skulle fler som vill kunna köra en el- eller laddhybridbil utan att behöva stå för investeringen själva, berättar Olle Johansson.

Initiativet kan också bli en viktig del i företagets miljöarbete och kommunikationen kring denna. Vägtransporter svarar för ungefär 30 procent av de svenska utsläppen av koldioxid och andelen fortsätter öka i takt med att vägtrafiken ökar.

– Med mer el i vägtransporterna minskar utsläppen. Men det gäller att vi snabbar på den utvecklingen. Kommuner satsar stort på laddinfrastruktur och snart kommer vare sig laddning eller räckvidd på bilarna vara ett hinder även för längre sträckor. Tjänstebilsmarknaden har en stor potential att snabba på den processen, avslutar Olle Johansson.

Nästa artikel