Start » Nyheter » En fordonsbransch under förändring
Nyheter

En fordonsbransch under förändring

Mattias Bergman.
Mattias Bergman.
Mattias Bergman.

Vissa av dessa förändringar är drivna av fordonsindustrin baserat på dialogen med kunder och deras behov. Detta är en kontinuerlig process som kännetecknas av långa löptider och stora investeringar. ­Andra förändringar är drivna av politiker och myndigheter.

”Många gånger har industrin och politiken samma mål”

Många gånger har industrin och politiken samma mål, bland annat mindre ­utsläpp och säkrare fordon. Där vi ofta skiljer oss är hur fort dessa förändringar ska ske där fordonsindustrin ofta behöver längre tid för omställning för att nå de tekniska kraven. De stora så kallde megatrender som påverkar oss nu är främst ett skifte till mer hållbara drivmedel, mot självkörande fordon samt delnings-ekonomin.

Mer hållbara drivmedel

Vi går mot mer hållbara drivmedel, dels genom ökad andel biodrivmedel, dels genom elektrifieringen. BIL Swedens prognos för antalet nyregistrerade elbilar och laddhybrider för 2018 är 34 000, vilket är en andel på 9,4 procent, men långt efter Norge som hade en andel på 39 procent under 2017.   Fram till idag har vi haft ett begränsat utbud av rena elbilar på marknaden, men de kommande åren kommer flertalet varumärken att introducera nya modeller.

”Våra fordon kommer hela tiden att bli säkrare.”

Våra fordon kommer hela tiden att bli säkrare. Vi går från fordon med endast passiv säkerhet, det vill säga skyddar dig vid en krock till fordon med aktiv säkerhet, teknik som hjälper dig som förare att undvika olyckor. Vi går mot självstyrande fordon av olika grad där den högsta graden är förarlösa fordon. Nio av tio olyckor orsakas av föraren så den här utvecklingen kommer att spara många liv och en positiv effekt för användarna blir även gradvis lägre försäkringskostnader. Så det finns flera skäl att välja ett säkert fordon med den nya tekniken.

Fordonstillverkarna arbetar inte bara med att förbättra säkerheten vid olyckor utan även med att göra fordonet svårare att stjäla.Personligen tror jag att den nya delningsekonomin är den största förändringen även om den sker gradvis. Flera nya ­affärsmodeller som med teknikens hjälp matchar fordon med användare och kunder. Här finns allt från taxi, Uber, bilpooler och samkörning. Inledningsvis tror jag detta är ett viktigt komplement till ägda fordon. Däremot kommer fler unga som bor i storstäder att välja denna lösning. Ett effektivt användande av bilparken är samtidigt ett viktigt sätt minska trängseln i trafiken.

Nya skatter påverkar 2018

Under 2018 kommer flera nya skatter, avgifter och lagförändringar. Supermiljöpremien och miljöbilar (med fem års fordonsskatte-befrielse) ersätts med Bonus-malussystemet som införs 1 juli. Systemet belönar de fordon som har låga utsläpp finansierat med högre skatter på de fordon som har höga utsläpp.  En bensin- och dieselbil, som släpper ut mer än
95 g koldioxid per km, får en förhöjd malus (högre fordonsskatt) under de tre första åren, för att år fyra få en ”normal” fordonsskatt.

Det riskerar att bromsa den positiva ­utveckling som vi ser när det gäller minskade koldioxidutsläpp från nya fordon. Bonus-malussystemet kommer även få konsekvenser på kort sikt. Vi bedömer att registreringstakten kommer att öka fram till 30 juni för de bilar som gynnas av dagens skatteregler medan de bilar som gynnas av systemet kommer att ­registreras efter den 1 juli. Det ­skapar en ryckighet i marknaden vilket är ­olyckligt.

”Kostnaden flyttar från företaget till användaren.”

Från 1 januari i år förmånsbeskattas den anställde för trängselskatt och broavgifter när det handlar om privata resor, inklusive resor till och från arbetet med förmånsbil. Det innebär att kostnaden flyttar från företaget till användaren. Detta skapar ytterligare administration.Vi gör en prognos att 360 000 personbilar kommer att nyregistreras i år. Bedömningen är att skiftet mot ny teknik fortsätter både med ­renare drivlinor och säkrare fordon. Helt säkert är att vi har ett spännande år framför oss både inom industrin och i våra bilhallar med bättre, renare och säkrare bilar.

Nästa artikel