Skip to main content
Start » Miljö » Alternativen till tjänstebilen
Miljö

Alternativen till tjänstebilen

En tjänstebil.
En tjänstebil.
Foto: Unspash.

Inom några få år kommer tjänstebillandskapet att förändras i grunden.

Tjänstebilar som en förmån kommer att ersättas av en tillgång till attraktiva mobilitetstjänster som kombinerar alla ressätten för att passa resenärens behov på bästa hållbara och ekonomiska sätt. Allt på en enda plattform. För vem nöjer sig med en tjänstebil när du kan ha tillgång till en hel fordonspark?

Hållbara mobilitetslösningar måste utvecklas i  allt snabbare takt.

Förtätning, befolkningsökning och pressande mål om att minska transporternas miljöpåverkan gör att nya energieffektiva och hållbara mobilitetslösningar måste utvecklas i  allt snabbare takt. Framtidens transportbehov kommer inte att kunna tillfredsställas genom att låta personbilismen breda ut sig, oavsett om bilarna är 100% utsläppsfria. Det går inte heller att mota bort problemet genom att bygga allt fler kostsamma motorvägar.

Mitt i ett paradigmskifte

Nej, vi är mitt i ett paradigmskifte. Förändringen vi står inför är lika stor som när bilismen slog igenom på allvar. Paralleller kan dras till Spotify eller Netflix. Vem saknar egentligen CD-skivorna eller VHS, när man kan välja och vraka mellan program och låtar fyller ens behov just för stunden? Tekniken är redan på plats, det enda som egentligen står i vägen för framtidens hållbara mobilitet är idag lagstiftningen och en heltäckande leverantör som lyckas skapa en fungerande affärsmodell.

Stora satsningar på gång

Regeringen och de ansvariga myndigheterna har insett detta och har idag stora satsningar på gång. Dels pågår ett arbete på Näringsdepartementet för att förbereda den lagstiftning som krävs för att underlätta för kombinerade mobilitetstjänster. Dels har Energimyndigheten ett omfattande program för identifiera vilka behov som finns. Vinnova finansierar omfattande forskning samtidigt som flera aktörer inom kollektivtrafiken, hyrbils- och bilpoolsbranschen experimenterar med nya tjänster och affärsmodeller.

Allt tyder på att vi inom en snar framtid, kommer att ha sammankopplade mobilitetserbjudanden.

Allt tyder på att vi inom en snar framtid, ett, två till tre år, kommer att ha sammankopplade mobilitetserbjudanden på plats i våra större städer. Företaget MAAS-Global erbjuder redan idag en heltäckande tjänst i Helsinki. Det svenska företaget Sunfleet kommer inom kort pilottesta en ny tjänst där bilpool kombineras med kollektivtrafik. Flera andra aktörer arbetar för att få fotfäste i en global marknad som är värd flertalet miljarder dollar.

Möjligheter för arbetsgivare

Arbetsgivare ser möjligheterna att i stället för att erbjuda en tjänstebil, erbjuda ett mobilitetskort som kombinerar alla olika transportsätt, kollektivtrafik, cykel, bil, buss och tåg. I Holland finns det idag försök med “mobilitetsbudget”. Den anställde har en budget som hen kan använda fritt, det som blir över betalas ut som en bonus.

Nu återstår att se vilken arbetsgivare i Sverige som blir först med en liknande modell. Tjänstebilsutmaningen är en del på vägen, men nästa utmaning blir förmodligen att förbinda sig att införa en mobilitetstjänst på arbetsplatsen. Där de anställda för tillgång till olika resesätt i stället för en tjänstebil.

Next article