Skip to main content
Start » Miljö » Nya, rena drivmedel är nyckeln – det är dags att ställa om nu!
fossilfritt sverige

Nya, rena drivmedel är nyckeln – det är dags att ställa om nu!

Rena drivmedel tjänstebil
Rena drivmedel tjänstebil
Målet är att våra bensinstationen bara ska erbjuda oss rena och miljövänliga drivmedelsalternativ. Foto: Pexels
avatar

Mattias Bergman

VD Bil Sweden

Foto: David Thunander

Fordonsindustrin är mitt inne i en förändringsprocess som kommer att påverka alla bilanvändare oberoende om du äger, leasar eller nyttjar en bildelningstjänst.

Vissa av dessa förändringar drivs av fordonsindustrin medan andra förändringar drivs av politiker och myndigheter på både nationell och internationell nivå.

Många gånger har industrin och politiken samma mål, bland annat mindre utsläpp och säkrare fordon. Skiljelinjen är hur fort dessa förändringar kan ske där fordonsindustrin ofta behöver längre tid för omställning. Jag ser tre kommande stora megatrender. Skiftet mot renare, säkrare och mer effektiva fordon.

Renare fordon

Vi går mot renare fordon, dels genom ökad andel biodrivmedel, dels genom elektrifieringen. Fram tills idag har vi haft ett begränsat utbud av rena elbilar på marknaden, men de kommande åren kommer flertalet varumärken att introducera nya modeller. Inom de närmaste två åren förväntas över 100 nya laddbara bilar att sättas på marknaden inom alla prisnivåer och modeller. Vi kan alltså snart vänta oss en ketchupeffekt av laddbara bilar på marknaden. Men ska Sverige klara de ambitiösa klimatmålen fram till år 2030 räcker inte elektrifiering. Vi måste också öka andelen biodrivmedel. Där biodiesel, HVO – Hydrerad Vegetabilisk Olja, kommer vara en av nycklarna för att sänka utsläppen.

Säkrare fordon

Vi går från fordon med endast passiv säkerhet, dvs skyddar dig vid en krock, till fordon med aktiv säkerhet, dvs teknik som hjälper dig som förare att undvika olyckor med en ökad grad av automatisering, dvs olika assistanssystem.  Fordonsindustrin talar ofta om olika steg av automatisering där sista steget är helt självstyrande fordon. Nio av tio olyckor orsakas av föraren så den här utvecklingen kommer att spara många liv. Fordonstillverkarna arbetar inte bara med att förbättra säkerheten vid olyckor utan även med att göra fordonet svårare att stjäla.

Effektivare användning

Delningsekonomin kommer att leda till en effektivare användning av våra fordon även om den sker gradvis. Idag existerar redan bildelningstjänster i form av traditionell biluthyrning. Men flera nya affärsmodeller har börjat etablera sig och som med teknikens hjälp kommer matcha fordon med kunder på ett nytt sätt. Här finns allt från bildelningstjänster, bilpooler och privata delningstjänster likt Airbnb. Traditionell biluthyrning är idag ett bra komplement till att äga ett fordon. På längre sikt tror jag att fler unga som bor i storstäder kommer att välja  någon form av bildelningstjänst då det kommer att bli viktigare att nyttja en mobilitetlösning än att äga den.

Fordon som del av ett nytt ekosystem

Sammantaget är detta gigantiska förändringar med mångmiljardinvesteringar i ny teknik. Denna omställning klarar dock fordonsindustrin inte på egen hand. Om vi utvecklar nya fordon, men det finns brister i laddningsinfrastrukturen, fel styrmedel från politikerna eller dålig kunskap hos konsument så kommer vi inte att lyckas. Hela ekosystemet måste gå i takt. Då fordonsindustrin är som ett tankfartyg som nu ställer om och delvis ändrar färdriktning måste även satsningarna kring ekosystemet vara långsiktiga. Satsningen på infrastruktur, det vill säga både laddningsinfrastruktur med hemmaladdning och snabbladdning, men även utbyggnaden av biodrivmedel kräver tydliga och långsiktiga spelregler.

Vi gör en prognos att 335 000 personbilar kommer att nyregistreras i år, ca 13 procent av dessa kommer att vara laddbara bilar. Det är något färre registreringar än tidigare år men fortfarande ett bra bilår. Minskning påverkas främst av en avmattning i konjunkturen, men även på grund av nya skattesystem som Bonus Malus och osäkerhet kring miljözoner.

Helt säkert är att vi har spännande år framför oss både inom industrin och i våra bilhallar med renare, säkrare och mer effektiva fordon.


Next article