Start » Miljö » Hållbarhet är vad som krävs
Miljö

Hållbarhet är vad som krävs

Det har gått snabbt i utvecklingen från det att företag och verksamheter hade hållbarhet och CSR som en lite unik del i varumärkesbyggandet. Idag är det en absolut livsviktig del inte bara för varumärket utan även för lönsamheten. I princip oavsett bransch.

Att CSR-frågor, och specifikt hållbarhet, nu flyttats högre upp i beslutsnivån innebär att de i högre utsträckning även blir ekonomiska frågor. Där beslut tidigare togs på marknadsavdelningen handlar det nu lika mycket om ekonomi och finansiering. CFO får en ännu viktigare roll vilket naturligtvis ställer ännu högre krav på bredare och djupare kunskap. Enligt många är hållbarhet nu en förutsättning för vinst.

Hållbarhet i större perspektiv

Dennis Lodin är global CFO på Universum och driver även eventet Agenda CFO. En mötesplats där utvecklingen av rollen som CFO står i centrum för erfarenhetsutbyte och ny kunskap. Han har sett hur yrket förändrats och utvecklats de senaste åren.

– Hållbarhetsperspektivet och de bredare CSR-frågorna har gjort att CFO fått ett större ansvar. De behöver se finansfrågorna ur ett mer omfattande perspektiv. För framtiden blir det enklare då lönsamhet och hållbarhet allt mer sammankopplas och definitivt inte står i motsats till varandra, säger Dennis Lodin.

Utnyttja möjligheterna

Politiska beslut och politisk påverkan är också viktiga att väga in och ger direkta effekter på ekonomiska utfall. Ett exempel, som påverkar de verksamheter som ansvarar för landets stora antal tjänste- och förmånsbilar, är de nya reglerna för tjänstebilar. Inklusive systemet med Bonus-Malus, som gäller från och med i år. Rätt hanterade innebär de besparingar för företagen samtidigt som kostnader för tjänstebilsförarna hålls nere. Hur företagen hanterar sina tjänstebilar och, inte minst, vilka bilar som väljs och hur de körs, påverkar såväl de direkta kostnaderna som synen på företaget ur ett hållbarhetsperspektiv. För många företag som haft tjänstebilar under lång tid kan det också vara svårt att välja bort det alternativet.

– Tjänstebilsfrågan kan uppfattas som en liten del av det CFO hanterar. Det handlar mycket om bransch och var verksamheten finns rent geografiskt. Samtidigt är det ett exempel på hur finansieringsfrågor måste värderas ur olika vinklar och påverkar allt från hur företaget uppfattas till hur resultatet ser ut på sista raden, säger Dennis.

Helt klart är att frågor om hållbarhet och verksamhetens avtryck på miljön blir allt viktigare. Framtidens vinnare är de som rätt utnyttjar möjligheterna i hållbar teknik. Det är dem som redan investerar i att bygga ett varumärke i framkant av hållbarhet i kombination med lönsamhet.

Nästa artikel