Skip to main content
Start » Miljö » Hela Sverige ska kunna ladda
Sponsrad

Försäljningen av elbilar i Sverige tar fart nu, och vi tror på minst en miljon laddbara bilar till år 2030.

– Vi ser att allt fler kunder faktiskt väljer elbil, den börjar få status. Tjänstebilsegmentet är drivande, dels genom lågt förmånsvärde men också för att våga prova den nya tekniken när man inte äger bilen själv, menar Susanna Hurtig, Nordenchef för Vattenfall E-mobility.

En ekonomisk vinst

Ekonomin är relevant för bilägare; lågt förmånsvärde och bonuspengar vid inköp av en ny laddbil är viktigt. De som kör elbil i sin yrkesverksamhet och de som kör många mil kan ofta räkna hem investeringen genom låg drivmedelskostnad.

– Just därför tror vi att omställningen under de närmaste åren kommer att ledas av tjänstebilar och verksamhetsbilar som taxi och budbil. Privatbilisterna kommer ofta in på andrahandsmarknaden.

Risk för motorstopp?

Vissa spärrar finns när man funderar på att skaffa sig en elbil, som långa väntetider och det finns en osäkerhet kring möjligheterna att ladda sin bil.

– Elbilar är fortfarande en ny företeelse i Sverige. Vattenfall har som stor aktör inom energibranschen en viktig roll att spela. Vi har en tydlig strategi att bli fossilfria inom en generation och vill också hjälpa våra partners och kunder att nå sina klimatmål. Med vår lösning InCharge driver vi utbyggnad av laddpunkter över hela landet – och i nordvästra Europa – och hjälper både företagskunder och privatkunder att ordna laddning som passar deras behov.

Vi kan bli fossislfria och nå våra klimatmål, så länge vi håller oss till en vettig strategi och sätter våra elbilar i fokus. Foto: Vattenfall

Laddning i hela landet

Flest elbilar finns i storstäderna, så det är naturligt med täta laddpunkter där. Men för en lyckad omställning måste ett bra laddnät finnas över hela landet.

Företag spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen, så också i omställningen till elbilar. Många företag vill synas i miljö- och klimatfrågor. Att köra elbil stärker företagets roll i samhället, och varumärket, och får en konkret miljöeffekt.

– Vi samarbetar med företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hotell, för att bygga ut laddinfrastruktur. T.ex fastighetsbolaget Diös, som vill erbjuda sina hyresgäster laddmöjligheter. Hamburgerkedjan MAX, med snabbladdare, Tanka och olika bilföretag är andra exempel.

– Det publika laddnätet InCharge som vi bygger med partners erbjuder idag cirka 650 publika laddpunkter och ett 70-tal snabbladdare. För företag och privatpersoner erbjuder vi smart laddning och styrning via en app, både hemma och publikt med betalmöjligheter.

Viktigt att främja elbilisterna

För att främja omställningen är politiska stödsystem och incitament viktiga. Att ladda-hemma-stödet och Klimatklivet, förenklat, finns kvar nästa år är kritiskt. Även lokal politik har betydelse, t ex lägre P-avgifter, slopad trängselskatt, utbyggnad av publik laddning etc.

Next article