Skip to main content
Start » Teknik » Elbilar är på väg – men hänger laddinfrastrukturen med?
Sponsrad

Idag behöver inte intresset för att köpa elbil skapas. En tydlig trend märks i försäljningen av elbilar i Sverige; idag finns cirka 70 000 i Sverige och volymen ökar stadigt. Bara under andra halvåret 2018 såldes 11 000 nya laddbara bilar. Enligt prognos från Power Circle kommer vi att ha 2,5 miljoner laddbara fordon år 2030 – om rätt förutsättningar finns.

Under lång tid har kunderna efterfrågat fler elbilsmodeller, längre räckvidd och andra incitament för att motivera ett elbilsköp. 2019 är året när dessa barriärer rivs. Modellutbudet ökar kraftigt och bilarna kommer att ha runt 40 mil i räckvidd. Bonus-Malus kan ge kunderna den skjuts som behövs för att våga ta klivet till att köpa en elbil. Med de rätta förutsättningarna kan antalet laddbara fordon nå 2,5 miljoner till år 2030.

– Den nya regeringskonstellationen har uttalat ambitionen att sätta stopp för försäljningen av bensin- och dieselbilar år 2030, en mycket klar markering för omställning till fossilfritt, säger Susanna Hurtig, Nordenchef för Vattenfall E-mobility.

Elbilar ökar trivseln

Inriktningen är tydlig – och den för med sig stora vinster. Framförallt för våra städer där minskade bullernivåer och minskade utsläpp av avgaser skapar förutsättningar för ett mer hälsosamt liv. Det man kanske inte ser direkt är också nyttan för samhällsplanering och ändrad logistik.

Med minskat buller kan nya ytor användas för byggnation liksom att till exempel varutransporter kan utföras även nattetid vilket minskar trängsel i staden.

Finns förutsättningarna?

Men för att det ska vara möjligt att kunna skaffa en elbil – och för att målen och visionen ska uppnås måste det vara möjligt att kunna ladda.

– Det talas mycket om behovet av publik laddinfrastruktur – och det behovet finns absolut. Vi måste kunna göra längre resor också med en elbil. Och jag vill slå ett slag för att den primära laddningen – den som ska stötta uppemot kanske 80-90 % av dina resor kommer att ske där du står parkerad som längst: hemma, på jobbet eller på olika aviserade parkeringsplatser – är nog så viktig, menar Susanna Hurtig.

Många frågetecken

Med elbilar ändras beteendet, den primära laddningen kommer inte att ske vid ”mackar”, utan flyttar till den plats där du står parkerad. Detta är en omfattande omställning som involverar många aktörer för att möjliggöra eldrift. Bostadsrättsföreningar, företag, fastighetsägare, serviceverksamhet – alla behöver förstå att de spelar en nyckelroll i att möjliggöra eldriften.

– Här är osäkerheten fortfarande mycket stor på marknaden och därför är det viktigt att vi får stöd på plats för att investera i laddinfrastruktur.

avatar

Susanna Hurtig

Nordenchef för Vattenfall E-mobility

Foto: Vattenfall AB

Next article