Skip to main content
Start » Miljö » Smartare laddning – en nyckel för att fler ska välja elbilen
Miljö

Smartare laddning – en nyckel för att fler ska välja elbilen

En förutsättning för att minska fossilberoendet på vägarna är att få fram ett ekosystem av laddmöjligheter för elfordon. Samtidigt behöver vi på ett bättre sätt dra nytta av laddtekniken som finns idag. 

Fler laddplatser är nödvändigt för att fler ska våga välja ett miljövänligt elfordon. Samtidigt krävs fokus på hur vi ska ladda fler bilar effektivt med hänsyn till bilisternas behov och tillgängliga elkapacitet. Sverige kommer annars inte ha möjlighet att ställa om till en fossilfri fordonsflotta utan att förstärka elnäten och bygga ut kraftverken.

– För att möjliggöra en massmarknad för eldrivna bilar behöver man skapa bra och kostnadseffektiva lösningar för alla involverade parter. Vi tror att tillgången till många och smarta laddplatser är en viktig del i att nå det målet. Detta menar Louise Kierkegaard, vd på CaCharge.

Lönsamt med el kontra fossilt?

Genom att ladda elbilen så effektivt som möjligt minimeras den största kostnaden i sammanhanget, investeringen i elkapacitet. Louise Kierkegaard menar att det behövs smarta systemlösningar, med uppkopplade laddboxar och självlärande laddsystem som tar hänsyn till både kör- och parkeringsmönster.

– En sådan teknik skapar förutsättningar till en sund affär för bilister och ägare av p-platser. Det måste bli lönsamt att köra på el jämfört med bensin och diesel, samtidigt som det behöver bli lönsamt att investera i parkeringsplatser. Aktörer som exempelvis Fabege, Stena Fastigheter och Upplands Väsby kommun har på senare tid utökat sina laddmöjligheter för hyresgästernas och invånarnas bilar, fortsätter Louise Kierkegaard.

Det måste bli lönsamt att köra på el jämfört med bensin och diesel. Foto: Unsplash

En prisfråga

En annan faktor för att elbilarna ska slå på bred front handlar om priset. Bilarna måste bli billigare att köpa och det behöver finnas möjlighet till enkel laddning, oavsett om bilen står parkerad hemma eller på jobbet. Från 2019 förutspås ett större utbud av prisvärda elbilar och laddhybrider.

– Jag vill passa på att uppmana företag att ställa om till elbilen i tjänstebilsflottan. Detta i kombination med att tillgängliggöra laddplatser. Vi kan exempelvis se till att möta det dagliga laddbehovet på arbetsplatsen och hemma. Det är mer hållbart och samhällsekonomiskt att ladda resurseffektivt där bilen står parkerad. Detta ger lägre effektuttag och minimerar investeringar och krav på uppgraderade elnät.

Elbilen sparar tid, pengar och miljö

Minst 90 procent av en elbils laddning kommer ske från parkeringen hemma eller på jobbet. Publik laddning behövs när man skall på lång resa eller om det är en bil som används som servicebil, taxi eller liknande. Publika laddstolpar är viktiga komplement till parkeringsladdningen hemma och på jobbet.

– Elbilen förenklar vardagen, man slipper åka till bensinmacken, man spar tid, pengar och på miljön. Om elbilen blir billigare i inköp och enklare att ladda på ett energieffektivt sätt är det en sund affär för alla inblandade, bilist som anläggningsägare. Når vi dit kommer marknaden helt domineras av laddbara fordon, avslutar Louise Kierkegaard.

Smart laddning av många bilar. Smart laddning i jämförelse med konventionell laddning. Den här typen av lösning kan hantera strömtillförsel åt upp till 12 bilar under en arbetsdag och upp till 18 bilar under en natt. Detta i jämförelse med konventionella laddstationer som kan hantera laddning åt tre bilar. Illustration: Malmøresund AB
avatar

Louise Kierkegaard

Vd på CaCharge

Foto: Robert Ginsberg

Next article