Skip to main content
Start » Miljö » Utbyggnad av laddinfrastruktur är en nyckel för en fossilfri fordonsflotta
Framtidens Fordon

Utbyggnad av laddinfrastruktur är en nyckel för en fossilfri fordonsflotta

Johanna Lakso, vd Power Circle.
Johanna Lakso, vd Power Circle.
Johanna Lakso, vd Power Circle. Foto: Jakob Svärd

När efterfrågan på el till transportsektorn ökar i snabb takt behöver samhället se strategiskt på frågan om utbyggnad av laddinfrastruktur. Det handlar både om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, men också om att möjliggöra framtidens resurseffektiva energisystem

Sverige importerar och bränner årligen olja och motorbränslen värt drygt 60 miljarder. Vårt oljeberoende orsakar svåra miljöproblem och det har ur ett försvarspolitiskt perspektiv säkerligen varit tämligen ofrivilligt som vi sett oss beroende av oljan. Tanken att kunna driva transportsektorn på den energi som redan finns omkring oss känns kittlande.

Länge har ett sådant alternativ saknats på marknaden. Men tack vare batteriteknikens utveckling och att sol- och vindkraft blivit det bästa och billigaste sättet att producera el kan elbilarna stoltsera med att ta den ena segern efter den andra. Elbilarna är säkra, trevliga att köra, motorstarka och levererar fantastisk prestanda. Drivmedel och service är dessutom avsevärt billigare – både för konsumenten, miljön och för AB Sverige. Power Circles prognos pekar på att varannan bil som säljs 2025 är laddbar.

Smarthet och samhällsplanering blir avgörande

Samtidigt innebär övergången till elbilar nya krav på samhällsplaneringen och infrastrukturen. Under en övergångsperiod kommer vi ha dubbla tekniker och behöva dubbla system med både drivmedelsmackar och laddstationer. På sikt kommer något nytt att växa fram. Investeringar i laddplatser och ännu mer elnät görs och mackarna siktar på att bli den nya hubben för laddning. Hur än detaljerna blir behöver samhällsplaneringen redan idag ta höjd för teknikutvecklingen. Rejält.

Det är i detaljerna som omställningens tempo avgörs. I smartheten i den laddning som nu rullas ut, där vi kraftigt kan minska behovet av nya elnät om bilen, laddboxen och elnätet kan prata med varandra. I den sociala och jämlika aspekten av hållbarhet, där det är av yttersta vikt att det finns god tillgång till elbilsladdning i hela landet och även för de som bor i flerbostadshus.

De närmaste åren kommer i stort sett alla märken att lansera elbilar. Utbudet på marknaden ökar markant, priserna fortsätter falla och kunder i en allt mer het klimatdebatt lär inte vilja vänta. Här behöver utbyggnaden av laddinfrastruktur hänga med. Infrastrukturen ger en trygghet. Ska hundratals eller tusentals laddare installeras på bara några år behövs en god samverkan med samhällsplanerare, elnätsbolag, laddoperatörer, fastighetsägare och kunder. Många berörs av omställningen.

Elektrifierade transporter kan bidra till elsystemet

Lyfter vi blicken ser vi en samtidig omställning i elsystemet. Gamla kraftverk i Europa avvecklas och eftersom de billigaste och snabbaste nya kraftslagen är sol och vindkraft är det också där vi ser den stora och snabba expansionen. De närmsta åren kommer vindkraften genom redan klubbade investeringar att gå från 12 procent av vår elanvändning i Sverige till 25 procent.

Då är helhetssyn extremt viktigt. Vattenkraften i Sverige har hittills försett elsystemet med dess silverkulor – flexibilitet. När vi ökat vår elanvändning för att t.ex. laga mat eller ladda ett batteri har vattenkraften ökat sitt pådrag. Det låter kanske low-tech – men det är så systemet är konstruerat. Vattenmagasinen har varit de batterier som speglat vårt beteende. Gasat och bromsat för att gå i takt med vår elanvändning över dygnet.

När vi inför nya produkter med andra användningsmönster och samtidigt mer variabel elproduktion behövs samordning i elsystemet. Digitaliseringen möjliggör smart styrning av elektriska kyl- och värmesystem, men också laddning av elbilar. Batterier är ofta flexibla, precis som vattenkraften. Med fortsatt utveckling kan elbilarna bli en nyckel i vår framtida energiförsörjning.

Laddinfrastrukturen blir möjliggöraren av allt detta. Den ger oss tillgång till ett helt nytt drivmedel vilket möjliggör ett slut på vårt oljeberoende. Den kopplar också ihop bilarnas batterier med elsystemet vilket möjliggör för ett mer resurseffektivt energisystem. Att prioritera utbyggnaden av laddinfrastrukturen som en strategisk infrastruktur blir viktigt för att nå en fossilfri fordonsflotta.

Next article