Start » Trender på tjänstebilsmarknaden

Trender på tjänstebilsmarknaden

Dagens regler och låga räntor gör tjänstebilen till ett relativt billigt alternativ för både den anställde och företaget. Det blev inget nytt rekordår 2015 för registreringen av tjänstebilar men det blev ett starkt år med 85 000 nya bilar.

Dieseldrift dominerar totalt, tre av fyra bilar tankar diesel, och bara två procent av alla tjänstebilar är laddhybrider. Detta trots ett betydligt lägre förmånsvärde. För företaget är dock kostnaden högre vilket är en anledning till den långsamma utvecklingen. Förarna säger sig dock gärna byta till laddhybrid vilket troligen skyndar på utvecklingen.

Förarna säger sig gärna byta till laddhybrid

Även eldrivna bilar får en starkare position när batterier och laddstationer nu utvecklas i snabb takt. För föraren är el idag det absolut mest fördelaktiga men räckvidd och hög kostnad för företaget bromsar. El blir nu mer intressant i och med förändringen av supermiljöbilspremien som för företaget innebär upp till 40 000 för en ren elbil jämfört med max 20 000 för en laddhybrid.

Alternativa drivmedel

Både gas- och etanoldrivna bilar var tidigare populära alternativ på tjänstebilssidan men etanol är nu på väg att i princip försvinna. Gas finns som tillval hos ett fler bilmärken och är ett alternativ som ger både miljöfördelar och ekonomiska fördelar vad gäller förmånsvärde och miljöbilspremier. Dock är intresset från tillverkarna relativt litet vilket gör att den tekniska utvecklingen stagnerar.

Diesel är, i dess nuvarande form, inget bra alternativ för framtiden

Tjänstebilarna är viktiga också för utvecklingen mot miljövänligare trafikmiljö eftersom de efter avslutad tjänst hos företagen säljs på privatmarknaden. För att snabbare nå en mer fossiloberoende framtid är det därför viktigt att miljöbilarna görs än mer fördelaktiga som tjänstebilar. De stimulanser som finns idag är för små och det finns en politisk osäkerhet över hur de kommer se ut i framtiden.

Förnyelsebar diesel

Diesel är, i dess nuvarande form, inget bra alternativ för framtiden med tanke på utsläpp och att den tär på naturtillgångar som inte är förnyelsebara. Ett hopp sätts nu till utvecklingen av förnyelsebar diesel tillverkad av restprodukter från skogsnäringen. Att de populäraste tjänstebilarna är dieseldrivna och har fyrhjulsdrift indikerar att miljövänlig diesel är eftertraktad.

Trenden mot bilar med sänkta koldioxidutsläpp har minskat de senaste åren. En förklaring till detta är att den genomsnittliga effekten på bilarna har ökat. Försäljningen har vuxit mer för större och starkare bilar som inte kvalificerar sig inom ramen för miljöbilar.

Krig om företagskunderna

Många tillverkare kämpar nu för att prismässigt klämma in bilar inom ramen för de beloppsbegränsningar, främst 7,5 basbelopp, som styr tjänstebilsmarknaden. Särskilda priser på bilar fyllda med utrustning presenteras för att locka företag och förare. Samtidigt vässar allt fler av bilföretagen, även de små på tjänstebilssidan, sina marknadsföringsknivar för att skära ut så stor del som möjligt av tjänstebilskakan.

Den stora vinnaren är troligen den som väljer tjänstebil

Att el, laddhybrider och motorer för ren diesel blir attraktiva för företagen i den närmaste framtiden står helt klart. De bilmärken som inte kan erbjuda dessa tre alternativ kommer att få det kämpigt. Samtidigt fortsätter det att vara viktigt med prestige, flärd, utrustning och säkerhet. Det blir en intressant kamp och den stora vinnaren är troligen den som väljer tjänstebil.

Nästa artikel