Skip to main content
Start » Säkerhet » Den uppkopplade tjänstebilen
Säkerhet

Den uppkopplade tjänstebilen

en tesla.
en tesla.

Våra bilar blir allt mer uppkopplade och både tillverkare och vi bilister får möjlighet att kontrollera, styra och uppdatera en mängd funktioner på distans

För förarna innebär det ökad säkerhet samtidigt som det underlättar i vardagen. För företag med tjänste- och företagsbilar medför tekniken bättre kontroll, sänkta kostnader och bättre utnyttjande av varje bil.

”Många bilar har redan system som larmar vid en olycka”

Delar av den teknik som finns på bilarna idag har sitt ursprung från Formel 1 där det till och med fått införas restriktioner för vad som är tillåtet att styra från sidan av banan. På samma sätt kan tillverkarna av dagens bilar på distans påverka en stor del av mjuk- och hårdvaran som avgör hur våra bilar fungerar.

System som indikerar när det behövs service eller styr motorns arbete och hur bilen uppför sig på vägen. Många bilar har redan system som larmar vid en olycka och automatiskt skickar en mängd information som underlättar arbetet för räddningspersonalen.

Säkrare trafik

En tillverkare som leder utvecklingen är Tesla som har teknik för uppdateringar och kontroll på distans av systemen i sina bilar. Genom det minskar risken för haverier eller onormalt slitage vilket, bland annat, leder till längre livstid och lägre reparationskostnader för bilen.

– Inte minst för tjänstebilar medför uppkopplingen, som är standard i alla Tesla-bilar, stora besparingar. Driftkostnaderna kan sänkas, restvärdet höjas och leasingperioderna göras längre. Det ger möjlighet till längre nybilsgarantier på 4 år och 8 års batterigaranti med obegränsat antal mil. Det säger Andy Rietschel som sedan 2015 driver Teslas försäljning till företag i Sverige.

Driftkostnaderna kan sänkas

”Det går att parkera bilen med hjälp av telefonen om det exempelvis är trångt i garaget”

De nya systemen berättar också om en bil körs oekonomiskt eller ovarsamt vilket enligt somliga ses som en integritetsfråga men av andra som ett bra system för säkrare trafik. Nästa steg, som redan finns utvecklat, är de autonoma system där bilen faktiskt kan köra helt själv. Många står i startgroparna och längst har, även här, Tesla kommit genom att bygga in hårdvaran, som i framtiden kan tillåta autonom körning i alla bilar tillverkade sedan oktober 2016. En intressant funktion i Teslas förarassistansfunktion Autopilot, är att det kontinuerligt lär sig av olika trafiksituationer och även av andra Teslors erfarenhet på vägen, sk ”fleet learning”och därmed blir bättre och bättre på att hantera olika situationer.

Teslas förarassistansfunktion Autopilot lär sig kontinuerligt av olika trafiksituationer och även av andra Teslors erfarenhet på vägen. Foto: Testa

Förarassistansen räddar liv

Redan idag finns fakta från bland annat USA som visar på kraftigt minskade olyckstal och att trafiken går att göra avsevärt mycket säkrare med förarassistanssystem och framtida, helt autonoma system.

Idag har tekniken redan kommit långt och vi kan alla styra mycket genom våra telefoner och surfplattor. Inte bara underhållning utan även kontrollera lås, låsa upp, starta motorn, se hur bilen mår, när det är dags för service, starta värmare och mycket annat. Det går att parkera bilen med hjälp av telefonen om det exempelvis är trångt i garaget. Naturligtvis går det också se var bilen står parkerad vilket är till stor hjälp när fler utnyttjar samma bil och därmed en fördel för företagsbilar och poolbilar.

En hållbarhetsfråga

För tjänstebilarna är de nya systemen alltså viktiga på flera sätt. Inte bara ur säkerhetssynpunkt där skyddet för de anställda blir bättre. Det handlar också om att effektivisera användandet, sänka driftskostnaderna och få en enklare och tryggare hantering av bilarna.

”I förlängningen är det givetvis också en viktig hållbarhetsfråga”

I förlängningen är det givetvis också en viktig hållbarhetsfråga för företagen. Längre livslängd, ett mer optimerat utnyttjande och minskad miljöpåverkan måste stå på agendan för alla företag med tjänstebilar i framtiden. Just nu sker en otroligt snabb utveckling och faktiskt är det till en del vi själva som för tillfället bromsar möjligheterna genom att lagar och regler måste anpassas. Frågor om ansvar och försäkringar har inte hunnit med men förhoppningsvis är dessa frågor snart lösta och då kommer vi se en mängd nya möjligheter i bilarna.

Next article