Skip to main content
Start » Säkerhet » Ledare: Tre megatrender som förändrar fordonsindustrin
Säkerhet

Ledare: Tre megatrender som förändrar fordonsindustrin

Fordonsindustrin går nu igenom stora förändringar som kommer att påverka alla bilanvändare oberoende om du äger, leasar eller nyttjar en bildelningstjänst.

Vissa av dessa förändringar drivs av fordonsindustrin medan andra förändringar drivs av politiker och myndigheter. Många gånger har industrin och politiken samma mål, bland annat mindre utsläpp och säkerhet i fordonen och på vägarna. Skiljelinjen är hur fort dessa förändringar kan ske där fordonsindustrin ofta behöver längre tid för omställning. Jag ser tre kommande stora megatrender. Skiftet mot mer hållbara drivmedel, mot mer automatiserade fordon (på sikt självkörande fordon) samt delningsekonomin.

Hållbara drivmedel

Vi går mot hållbarare drivmedel, dels genom ökad andel biodrivmedel, dels genom elektrifieringen. Fram till idag har vi haft ett begränsat utbud av rena elbilar på marknaden, men de kommande åren kommer flertalet varumärken att introducera nya modeller. Inom de närmaste två åren förväntas över 100 nya laddbara bilar att sättas på marknaden. Vi kan alltså snart vänta oss en ketchupeffekt av laddbara bilar på marknaden. Men ska Sverige klara de ambitiösa klimatmålen fram till år 2030 räcker inte elektrifiering. Vi måste också öka andelen biodrivmedel. Där biodiesel, HVO – Hydrerad Vegetabilisk Olja, kommer vara en av nycklarna för att sänka utsläppen, inte minst för den tyngre trafiken.

Nio av tio olyckor

Vi går från fordon med endast passiv säkerhet, det vill säga skyddar dig vid en krock, till fordon med aktiv säkerhet. Det vill säga teknik som hjälper dig som förare att undvika olyckor. Vi går mot mer automatisering, med andra ord olika assistanssystem. Fordonsindustrin talar ofta om olika steg av automatisering där sista steget är helt självstyrande fordon.

Nio av tio olyckor orsakas av föraren så den här utvecklingen kommer att spara många liv. Fordonstillverkarna arbetar inte bara med att förbättra säkerheten vid olyckor utan även med att göra fordonet svårare att stjäla.

Delningsekonomin

Delningsekonomin tror jag blir den största förändringen även om den sker gradvis. Flera nya affärsmodeller som med teknikens hjälp matchar fordon med kunder. Här finns allt från hyrbilar, taxi, Uber, bilpooler och samkörning. Inledningsvis tror jag detta är ett viktigt komplement till ägda fordon. Däremot kommer fler unga som bor i storstäder att välja denna lösning.

Förändringar inom de närmaste åren

Den snabbaste förändringen under de närmaste åren kommer vara omställningen mot andra drivlinor och då framför allt elektrifieringen. Det beror främst på det ökade produktprogrammet som kommer. En viss påverkan har också Bonus-Malus, som infördes för lätta fordon den 1 juli i år. Systemet belönar de fordon som har låga utsläpp finansierat med högre skatter på de fordon som har höga utsläpp. Bonus-Malus har ersatt supermiljöpremien. Hur systemet kommer att slå på lång sikt är osäkert men för juli och augusti i år har vi sett en nedgång av registreringar för ”Malus-bilar” medan vi fått en uppgång av registreringar för ”Bonus-bilar”. Vi gör en prognos att 360 000 personbilar kommer att nyregistreras i år, ca 9 procent av dessa kommer att vara laddbara bilar.

En annan förändring som trätt ikraft i år är att vi fått en ny testcykel, WLTP, World wide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Den ersätter en föråldrad testcykel som härstammar från 80-talet. Den nya testcykeln kommer på ett bättre sätt spegla bränsleförbrukningen och utsläppen från nya bilar. WLTP kommer därmed skapa en betydligt rättvisare bas för beräknande av en bils bränsleförbrukning och utsläpp. Helt säkert är att vi har spännande år framför oss både inom industrin och i våra bilhallar med bättre, renare och säkrare fordon. För att klara hastigheten i denna omställning så behöver vi tydliga och långsiktiga spelregler.

Next article