Start » Säkerhet » Ledare: Säkerhet och arbetsmiljö är inte en lyx!
Säkerhet

Ledare: Säkerhet och arbetsmiljö är inte en lyx!

Person i en bil.
Person i en bil.

Att bilresor i tjänsten är ett problem för arbetsmiljön har Arbetsmiljöverket slagit fast. Redan under 2015 påbörjade man arbetet med tillsynskontroller för de yrkeskategorier som dagligen använder bilen i sitt arbete. Enligt en intervju som gjordes ifjol med Gabriel Sanz, inspektör på Arbetsmiljöverket, så prioriterades dessa tillsynskontroller till området trafiksäkerhet och där de tillsammans med arbetsgivare samt skyddsombud vid tillsynerna bland annat kontrollerat vilken policy kring trafiksäkerheten som företagen har.

Låg andel utbildade
Jörgen

Säljarnas Riksförbund har genomfört en undersökning bland 1000 säljare som kör sina bilar i tjänsten och hela 85 % säger sig inte ha fått någon trafiksäkerhetsutbildning av företaget. 41 % uppger samtidigt att de någon gång råkat ut för tillbud eller rent av en olycka i samband med bilkörningen i tjänsten.

Att vistas ute i trafiken vet vi ju alla är förenligt med vissa risker. Säkerheten för alla som har detta som en del av sin dagliga arbetsmiljö kan inte längre belastas med höjda förmånsvärden och ökade skatter om de väljer att förbättra säkerheten själva på den tjänstebil de har med olika tilläggspaket. Skattereformen inom detta område måste enligt min mening snarast ses över. Säkerhet och arbetsmiljö är inte lyx!

En nollvision som grund

Det finns även en stor samhällsnytta kring en förändring av skatteverkets nuvarande regler. Nollvision i trafiken som regeringen fastslagit, som är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete, har en vision kring en framtid där ingen ska skadas för livet eller dödas när de vistas ute i trafiken.

Om nu regeringen menar allvar kring den visionen, så rimmar det samtidigt dåligt om skatteverkets höjda förmånsklasser och extra skatter faktiskt är med och hämmar den ökade säkerheten, som ju ändå kan bidra till en minskning av skador och dödsfall i trafiken. Det sistnämnda kostar både den enskilde, företagen och samhället enorma kostnader. För att inte tala om det lidande som både den enskilde drabbas av kring vård och rehabiliteringar och sorgen för de efterlevande om olyckan haft den hemska utgången.

Säkrare fordonspark

Vi kan inte bortse från det faktumet att tjänstebilen i de flesta fall finns tillgänglig på andrahandsmarknaden efter tre års användning. Med en liberalare syn på förmånsbeskattningen skulle detta på sikt ge en bättre och säkrare fordonspark som rullar på våra vägar och utgöra en del av Nollvision!

Säljarnas Riksförbund har tjänstebilen och villkoren kring dessa högt på dagordningen och har en yrkeskår som medlemmar med stor erfarenhet och rutin på vägarna. Vi har dessutom i flera år genomfört egna tester och utsett ”Årets tjänstebil” där alla aspekter på den vinnande bilens egenskaper bedömts, som komfort, utrustning, säkerhet och utrymmen.

Det behövs en reformering

Vi tvekar inte att kalla oss experter inom området tjänstebilar och vill gärna bjuda in andra organisationer och företag i debatten och i en gemensam uppvaktning till regeringen. Det behövs en reformering av skattemodellen kring tjänstebilar och säkerhet. Arbetsmiljö är som tidigare nämnts ingen lyx och det ska inte straffbeskattas.

Jörgen Lundin
/Vice Förbundsordförande
Säljarnas Riksförbund

Nästa artikel