Skip to main content
Start » Teknik » Körkortet är numera en digital handling
Sponsrad

Våra id-handlingar är på väg att digitaliseras och föras över till mobilen, först ut är det digitala körkortet som under 2020 kommer introduceras som en ny tjänst.

Det är det svenska företaget Scytáles som tillsammans med sin amerikanska samarbetspartner kommer genomföra en ISO 18013standardisering av det digitala körkortet under andra kvartalet 2020.

– Det handlar om att göra identifiering enklare, mycket säkrare och effektivare samt att i realtid ha åtkomst till bakgrundsdata. Vid en pass- eller körkortskontroll tar du fram din mobil för verifiering via en terminal och din identitet säkerställs i realtid, förklarar Konstantin Papaxanthis, vd på Scytáles AB.

Det finns många fördelar med digitala id-handlingar, både för individen och samhället. Om man exempelvis ska hyra en bil kan körkortet kontrolleras digitalt i bilen och om körkortet är indraget så kan man inte starta bilen.

– Det gör det även betydligt svårare, för att inte säga omöjligt, att kapa en bil och meja ner folk på en gågata då förarens identitet måste stämma överens med den som är behörig att framföra fordonet.

Effektivt och enkelt

Eftersom digital teknik sköter verifieringen av informationen, inklusive fotot, kommer det att gå mycket snabbare än dagens manuella kontroller vid t ex en trafik- eller passkontroll.

– Överföringen av information sker i realtid och endast på kort avstånd (NFC) eller via Blue Tooth, då den mobila enheten är inloggad i ett verifieringssystem som efterfrågar informationen. Allt går på bråkdelen av någon sekund. Systemet förutsätter dock att informationen, precis som nu, lagras på ett säkert sätt hos den myndighet som har ansvaret.

Kan hjälpa många

Digitala id-handlingar är även av stort socioekonomiskt intresse, inte minst i tredje världen där många saknar fysiska dokument som stärker deras identitet.

– 1,4 miljarder av jordens befolkning saknar fysiska handlingar vilket försvårar för dem i kontakter med banker etcetera, så ett digitalt körkort kommer hjälpa dem mycket.

Intresset för den nya tekniken är stor runt om i världen. Framför allt USA och Nederländerna ligger långt framme, liksom Sverige. Världsmarknaden idag består av 2,5 miljarder körkortsinnehavare.

– Vi är världsledande och det känns mycket bra att vi är drivande i utvecklingen samt standardiseringen av tekniken. Vi är övertygade om att det här är framtidens sätt att identifiera sig.

avatar

Konstantin Papaxanthis

Vd för utvecklingsbolaget Scytáles

Foto: Manolis Viennas

Next article