Start » Teknik » Vad man ska tänka på när man har bil i tjänsten
körjournal

Vad man ska tänka på när man har bil i tjänsten

Körjournal för tjänstebil
I samarbete med:
Foto: Unsplash
Körjournal för tjänstebil
I samarbete med:
Foto: Unsplash

Det finns många människor idag som behöver använda sig av en hyrbil eller en tjänstebil för att åka till och från arbetet. Det är dock inte arbetsgivarens skyldighet att ge dig tillgång till en bil, om ni inte har kommit överens om detta när du väl blev anställd hos företaget.

Får du som arbetstagare en bil under din tjänst är det du som behöver ha koll på vilken kostnadsersättning du ska få tillbaka av företaget. I många fall brukar villkoren stå i ett resereglemente hos firman du är anställd hos, men finns inte detta behöver du och arbetsgivaren själva bestämma vad kostnadsersättningen ska ligga på när du väl blir anställd.

Vem ansvarar för vad?

Skulle du inte få tillgång till en hyrbil eller en tjänstebil av firman som du ska börja arbeta på, finns det fortfarande möjlighet att använda din egna personbil. Detta diskuterar och kommer du överens med din arbetsgivare och eftersom kostnadsersättningar för resor inte är reglerade i något kollektivavtal. Det kan vara så att både du och arbetsgivaren behöver komma överens om ersättningen tillsammans.

Det kan också vara bra att se över med ditt försäkringsbolag för att se vem som ansvarar för ersättningen, om en olycka skulle uppstå och detta kan vara bra att lösa så tidigt som möjligt.

Smarta innovativa lösningar

Det kan dock vara svårt att ha koll på exakt hur lång sträcka du åker med din bil under tjänsten eller hur mycket bränsle som bilen gjorde av med under färden. Det går såklart bra att manuellt räkna ut detta, men det kan vara både tidskrävande och förvirrande. En elektronisk körjournal kan enkelt samla ihop den data som behövs, så att både du och arbetsgivaren får fram korrekt information gällande bilens sträcka till och från arbetsplatsen.

Exakt, detaljerad information om kostnaderna utan att det skapas någon förvirring eller oenighet!

Genom att använda denna kan du koppla GPS:n till bilen, som tar  fram diagnostik, för att enklare se hur lång sträcka bilen har färdats. Här skickas all information direkt till din (eller firmans) surfplatta eller smartphone, smidigt och effektivt. På så sätt kan både du och firman få en exakt, detaljerad information om kostnaderna utan att det skapas någon förvirring eller oenighet mellan parterna emellan.

Håll koll på din tjänstebil med elektronisk körjournal
En elektronisk körjournal kan underlätta livet med tjänstebil markant – inget krångel, all diagnostik samlas direkt i din smartphone eller surfplatta. Foto: Unsplash

5 ovärderliga tips

Företaget du är anställd på har möjlighet att ge dig ett schablonbelopp på 18:50 kronor per tjänstemil som är helt skattefria. Unionen rekommenderar dock att siffran bör ligga på 19:50 mil och skulle ett högre belopp bestämmas är det du som arbetsgivare som ansvarar för att betala inkomstskatten, utöver den fria kostnadsersättningen från Skatteverket.

  • Använd en elektronisk körjournal för att smidigare se kostnadsersättningen
  • Kolla om det finns ett kollektivavtal du kan ta del av från firman
  • Kontakta ditt försäkringsbolag gällande självrisk
  • Det är både milersättning och drivmedel som du bör tänka på
  • Det går även att förhandla om att få ersättning för biltull och parkering

Det bästa är alltså att du och din arbetsgivare kollar igenom avtalet innan du börjar på din nya arbetsplats, så att du har god koll på vem som är ansvarig för att betala vad.

Nästa artikel