Start » Teknik » Framtidens mobilitet runt hörnet
Teknik

Framtidens mobilitet runt hörnet

Hur vi kommer att transportera oss i framtiden är det ingen som vet. Det kan jag påstå med säkerhet och jag har varken en kristallkula eller är en siare. Däremot vet jag att många faktorer spelar in, såväl externa som interna.

En sak är jag säker på, framtidens transportsystem kommer inte att se ut som idag. Förändringen kommer att gå fort, fortare än vad vi tror. Vi är egentligen redan mitt uppe i förändringsprocessen, allt går snabbare och snabbare. Det är inte frågan OM utan HUR det kommer att sluta. Framtiden kommer att överraska oss!

Generellt kan man urskilja två stora perspektiv

Det finns många förståsigpåare och debattörer som påstår sig veta hur framtiden kommer att se ut, men när man tittar lite närmare på var de kommer ifrån kan man ofta spåra olika särintressen. Lyssnar man på vad de säger, hör man mest en begränsad melodi istället för en omspännande orkester.

Generellt kan man urskilja två stora perspektiv. Det första är de som tror på att teknologin kommer lösa alla våra problem och att vi kan fortsätta som vanligt. Det andra är de som tror att det krävs stora förändringar i samhället och att nyckeln ligger i människans beteende om vi ska bygga ett hållbar samhälle. Jag tror på det senare, det är vi människor som i första hand skapar vår framtid.

Spår av framtiden

Frågar man mig var man ska hitta spår av framtiden så är det inom science fiction. Där i litteraturen och filmen kan vi hitta många svar, titta till exempel på Star Trek, där går det minsann undan när man teleporterar sig. En annan källa som kan vara inspirerande och mindre färgad, är den akademiska världen. Inte heller behöver du resa hela vägen till Kalifornien för få en bild av vad framtiden har att erbjuda. Det räcker med att du tar en promenad längs med Drottning Kristinas väg på KTH, eller några av våra andra svenska universitet för att få en bild om vad som är på gång.

Kan illustrera en möjlig bild på hur framtiden kan se ut

Här hittar du till exempel KTH Integrated Transport Research LAB som vill samla ledande tvärvetenskaplig kompetens och olika samhällsaktörer för att utveckla och demonstrera nya hållbara transportsystem. På ITRL är man är ledande på flera områden och har en palett av olika forskningsprojekt som kan illustrera en möjlig bild på hur framtiden kan se ut. Här sätter man människan i centrum och tittar på problematiken utifrån ett systemperspektiv. Det forskas bland annat på begreppet mobilitet som en tjänst, självkörande, uppkopplade och elektriska fordon, fordon som samarbetar med människor och infrastruktur. Den digitala infrastrukturen som krävs för att möjliggöra detta och mycket mer.

Spår av framtiden såsom scenarier, demonstrationer och koncept, finns framför näsan på oss, i vårt land, i vår huvudstad och inte minst i din ficka. I slutändan kommer det vara mycket upp till dig och mig att påverka hur och åt vilket håll framtiden ska utvecklas.

Hållbara tjänster

Att fordonen kommer vara uppkopplade, drivas av förnyelsebara bränslen och till och med vara automatiserade på olika nivåer, är det ingen fråga om. Men om de löser våra problem och utmaningar i städer och landsbygd är en helt annan fråga. Tusen elektriska självkörande bilar är fortfarande tusen elektriska självkörande bilar, oavsett om du kan packa dem i parkeringshus där människor inte behöver vistas, eller i specialiserade körfält där bilarna endast kör 1 cm från varandra i ett konstant flöde.

Vi vill ha levande städer och landsbygd

Men den stora frågan handlar inte om fordon i sig utan framförallt om vi vill ha levande städer och landsbygd. I så fall måste vi utveckla lösningar för detta. Om vi ska återta städerna från bilismen och göra dem till städer för oss människor, måste privatbilarna maka på sig, oavsett om de är elektriska, självkörande eller något annat. Om landsbygden ska vara attraktiv måste vi erbjuda hållbara tjänster för rörelsefrihet som motsvarar städernas.

Kommer försvinna från städerna

Jag blir mer och mer övertygad att privatbilen som norm kommer att försvinna från städerna. Bilismen gynnar inte längre tillväxten utan snarare har den blivit en kostnad som vi inte är beredda att betala för. Det betyder att du förmodligen inte kommer att behöva en egen tjänstebil i framtiden. “Din tjänstebil” eller rättare sagt din “Tjänstemobilitetsservice” är en app i din smartphone som knyter ihop, buss, tunnelbana, lånecykel, hyrbil, poolbil och taxi i en enda användarvänlig plattform.

Det är bara för dig att välja vad som passar dig bäst

Den visar alla alternativ du har för att ta dig från A till B, tid- och kostnader. Det är bara för dig att välja vad som passar dig bäst, privat eller i tjänsten. Mobilitetsföretaget garanterar tillgänglighet och att du kommer i tid, alltså något liknande spotify, fast för mobilitet. Mobilitetslistor. Skön musik för öronen, eller hur?.

Martin Prieto Beaulieu
Styrelseledamot / Gröna Bilister

Nästa artikel