Skip to main content
Start » Teknik » Hög tillväxttakt för laddbilar
Teknik

Hög tillväxttakt för laddbilar

En bil på en gräsmatta.
En bil på en gräsmatta.

Merparten elbilar i Sverige är förmodligen tjänstebilar. Ingen bra statistik finns, men de flesta laddbara bilar ägs av företag. Det är fördelaktigt med tanke på förmånsvärdet.

Det påverkar även ett företags image att ha elbilar i tjänstebilsflottan. Under flera år har dieselbilar ansetts som mest miljövänliga, med tanke på relativt låg bränsleförbrukning, och varit tjänstebilsförarnas favorit, berättar Mazdak Haghanipour, Sakkunnig Elfordon & Laddinfrastruktur, på Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation med inriktning på framtidsfrågor.

– De flesta resor i Sverige, hela 90%, är mindre än fem mil, och det är inga problem för en laddbil i dag. Många klarar sig gott med en laddbar bil. Det är dock inte alltid en elbil täcker behovet, t ex för att dra släp. Bilhandlare i norra Sverige uppger att många vill dra snöskotrar, och då är elbilar fortfarande begränsade.

Sjunkande priser

Ute i världen håller de flesta biltillverkare på att elektrifiera. Priserna sjunker till följd av teknikutveckling och volymtillverkning. Batterikostnaden har minskat rejält. Kapaciteten ökar med allt högre energi i allt mindre batterier. Samtidigt gäller det att producera dem till låga CO2-utsläpp. I vissa länder är kol energikälla vid produktionen.

30 mil verkar vara en mental gräns.

– Räckvidden ökar, redan om ett par år kommer elbilar att klara 20-30 mil utan laddning. Just 30 mil verkar vara en mental gräns. Där försvinner ”laddångesten” hos många.

Infrastrukturen med ett väl utbyggt nät av laddplatser är viktig. Genom ”Klimatklivet” kan pengar sökas för att installera laddstolpar. PR-mässigt är det bra att kunna erbjuda sina kunder laddning på P-plats vid köpcentrat.

– De flesta som idag kör laddbil laddar bilen hemma eller på jobbet. Det kan vara svårt om man bor i lägenhet; få P-platser erbjuder laddning.

I många städer står bilar på gatan utan laddstolpar; kan man inte få laddning över natten minskar motivet att skaffa elbil.

App för laddning

– Du måste kunna erbjuda en bra laddstruktur för att motivera ett elbilsköp, särskilt för dem som kör längre sträckor. Vid nybyggnation av P-platser i Norge ska minst 6% av dem förses med laddmöjlighet. En god tanke för Sverige också.

Bra information om var man hittar laddstationer finns på laddinfra.se där man får tillgång till en hel del karttjänster och appar som visar alla Sveriges publika laddstationer med specifikationer. På egotrip.se finns en smart ruttplanerare som visar var man kan ladda för att ta sig från A till B.

Kommer elproduktionen att räcka om Sveriges bilpark ställs om till el?

Den beräknade elförbrukningen ligger runt 13 TWh

– Ja, den beräknade elförbrukningen i det fallet ligger runt 13 TWh, ca 10% av vår totala elkonsumtion. Sveriges elexport uppgår till ca 17 TWh, så vi har kapaciteten. Eventuellt importerad el är ofta smutsigare än vår egen, den kan komma från kolkraft. Välj därför grön el också för laddbilar.

En flaskhals vid laddning kan vara det lokala elnätet, ju längre ut på nätet, desto känsligare för störningar. Kapaciteten kanske inte alltid räcker till om många laddar samtidigt.

– Då kommer så kallade smarta elnät att vara lösningen, de kan fördela strömmen jämnt över tid så att inte överbelastning uppstår.

Miljözoner

Fusk med utsläppssiffror för dieselmotorer gör att många vänder dieselbilar ryggen. Det leder till en bra skjuts av försäljningen av elbilar, som börjar bli favoriter i stället. Tillväxttakten ligger på 60-70% för närvarande.

Ett gott argument för att välja en laddbil kan vara att politiker nu undersöker hur man kan förbjuda dieselfordon i städerna.

– Man vill införa olika miljözoner, med nollutsläpp av avgaser i de mest centrala. Där tillåts enbart eldrivna bilar. För tjänstebilsmarknaden är det ytterligare ett incitament för att välja elbil.

Infograf - laddningsbara bilar. Källa: Power Circle


Källa: Power Circle

Next article