Skip to main content
Start » Teknik » I planetens tjänst – så laddar du bäst för framtiden
Teknik

I planetens tjänst – så laddar du bäst för framtiden

Det utvecklas, produceras och levereras allt fler laddbara bilar. I Sverige är det främst tjänstebilsflottan som driver upp andelen elbilar och laddhybrider.

Företag som vill vara aktuella som affärspartners väljer i allt större utsträckning att integrera FNs 17 Globala mål i företagets policy. Den rakaste vägen att göra väsentlig skillnad för klimatet och planeten går via bilvalet och möjligheten att välja tjänstELbil.

Några frågor måste besvaras

Några frågor behöver besvaras för att den laddbara bilen skall landa rätt såväl ekonomiskt som juridiskt och praktiskt för såväl företaget, leasingbolaget och bilens förare med familj.

Vi vänder oss till DEFA för att reda ut hur man som företag och anställd kan förhålla sig till investeringen. Inte bara i tjänstelbil utan också i laddlösning. DEFA som kopplat bilar till elnätet i över 50 år är global marknadsledare för elektrisk motorvärme. Sedan snart två år är DEFA marknadsledande i Norden och Norra Europa också för laddning av elbilar såväl på företag som i privata villor, i flerfamiljshus och publikt i städer. Oslo stad är ett av många exempel.

– När du som företag väljer elbilen är vår starka rekommendation att du väljer en stabil leverantör som kommer att finnas kvar över tid, som lever upp till de högt ställda kraven på elsäkerhet, berättar Charlotte Eisner, global försäljnings- och marknadsdirektör för DEFAs e-mobility division.

En stabil leverantör bör också kunna hantera såväl hårdvaran, med garantier och support, och mjukvaran med drift och övervakning, betallösningar samt möjlighet att integrera rapportering av elkonsumtion i företagets redovisning.

Foto: Malin Jochumsen

Måste vara smidigt för ägaren

En leverantör som hanterar både hårdvara och mjukvara med uppdateringar och möjlighet att via OCPP (Open charge point protocol) och ett öppet API (Application programming inferface) integrera med aktörer i Norden och Europa är en klar fördel för elbilsanvändaren. För tjänstebilsföraren som bereds möjlighet att installera en laddbox hemma, är ett antal detaljer centrala. Det är viktigt att ägandet av laddbox, det eventuella restvärdet och en korrekt särredovisning av husets energiförbrukning samt redovisning av drivmedelskostnad och förmån hanteras på ett ekonomiskt och juridiskt korrekt sätt.

– Välj att stödja elbilen och dess föraren med laddplatser såväl på jobbet som hemma. Satsa även på en drift- och betallösning som kan integreras i företagets ekonomi och lönesystem, säger Charlotte.

Hon menar på att det måste göras enkelt. Det finns lösningar där drivmedelskortet för bensin är samma som registreras för laddström, och därefter sker access till laddboxar. Enklast görs detta via en app eller med samma kreditkort som du tidigare använt för att tanka fossilt.

Investera i kvalitativ utrustning

Det är inte ett måste att låta energibolag leverera laddutrustning åt ditt företag. Det viktiga är att investera i kvalitativ utrustning med ett fungerande servicesystem. Var noga med att se över TCO (total cost of ownership) för laddlösningen och ta ställning till om du vill binda företaget eller de anställda i SIM-kortsabonnemang eller elavtal. Man bör också fundera på om man ska leasa och lägga ut driften av laddutrustningen, eller om det är bäst att investera, äga och skriva av laddutrustningen som vilken fastighetsnära anläggningstillgång som helst.

Elbilen är här – lösningen också

Välj en leverantör som är förankrad både hos biltillverkarna och i fastighets- och elektrikervärlden. Enkla installationer, säker fördelning av laddström utan att ställa bilar på kö, dynamisk lastbalansering i garaget och fastigheten; en absolut förutsättning för att bygga en skalbar lösning för laddning av de elbilar som rullar på våra vägar.

Charlotte betonar att det är viktigt att inte vänta längre utan att våga satsa på vägen framåt. Elbilen är här och det rullar allt fortare åt rätt håll.

Framgångarna vi kan se i Norge handlar mycket om en tydlig och kvalitetssäkrad process. Modulärt utbyggbara lösningar och en solid hårdvaru- och mjukvaruutveckling in-house.

avatar

Charlotte Eisner

Global försäljnings- och marknadsdirektör för DEFAs e-mobility division

Foto: Malin Jochumsen


Tänk på detta när du ska välja rätt laddutrustning:

  • Välj en stabil leverantör som finns kvar även imorgon för säker drift av molntjänst samt service och support när det blir aktuellt
  • Välj en leverantör som hanterar såväl hårdvara som mjukvara och erbjuder en helhetslösning med OCPP och öppet API samt kapacitet att integrera med ditt företags systsem för rapportering.
  • Välj en juridiskt och ekonomiskt korrekt modell för ägande och installation samt nyttjande av laddbox på jobbet och hemma där tjänstebilsföraren bor.
  • Välj medvetet rätt lösning med hänsyn till TCO (total cost of ownership), resultaträkning, det vill säga hyra eller leasa, eller balansräning/investera och skriv av, abonnemang eller inte, bundling med eltjänster eller ren laddteknisk lösning för hård- och mjukvara.
  • Välj en leverantör som hanterar lastbalansering dynamiskt för såväl laddplatserna i garaget som för fastigheten i sin helhet.
  • Välj en leverantör med en genomtänkt process, erfarenhet och dokumenterat hög kvalitet.
  • Säkerställ att du kan redovisa laddström korrekt för att göra en riktig särredovisning, energideklaration för villan och drivmedelsförmån för medarbetaren.

DEFA erbjuder laddboxar bland annat via HedinBil och Bilia i hela Sverige i butik, web-shop och i samband med bilköp.

Next article