Start » Teknik » Inget hindrar elbilens framfart
Teknik

Inget hindrar elbilens framfart

Tobias Henmark.
Tobias Henmark.
Tobias Henmark.

I Kristinehamn byggs Sveriges första ultrasnabba laddstation med en maxeffekt på 350 kW. Parallellt byggs en i Norge och under det första halvåret 2018 kommer ytterligare en station i Sverige samt en i Finland att tas i bruk.

När de första bilarna som klarar dessa höga effekter når marknaden kommer de nordiska huvudstäderna alltså redan vara sammanlänkade säger Tbias Henmark på Fortum Charge & Drive som ligger bakom satsningen. Dagens elbilister behöver inte oroa sig, de kan också använda laddstationerna. Utvecklingen av batterier, styrsystem och laddteknik har under det senaste decenniet varit enorm och de nya laddstationerna kommer göra det möjligt att ladda upp till sju gånger snabbare än vad som är standard idag, upp till 350 kW jämfört med 50 kW.

Beräknas nå marknaden först i slutet av nästa år.

Upp till laddarens maxkapacitet är det bilen som sätter begränsningen, så de nya laddarna är till nytta även för de elbilar som idag rullar på våra vägar. Det är till och med så att de första bilmodellerna som kommer att klara av högre laddningseffekter än dagens bilar beräknas nå marknaden först i slutet av nästa år. Hemmaladdning, hur funkar det?

Säkerhet

På grund av den långvarigt höga belastningen som laddning av elektriska fordon orsakar, rekommenderas det inte att ladda i ett vanligt vägguttag, enligt Elsäkerhetsverket. Med en korrekt installation är det ofarligt, men många har äldre eller underdimensionerade elsystem som riskerar att inte klara av den höga belastningen från ett större antal laddboxar.

Slitage och överhettning som riskerar leda till brand kan uppstå med tiden.

Slitage och överhettning som riskerar leda till brand kan uppstå med tiden. Mode 3 typ 2-laddning, som laddboxen möjliggör, är en säkerhetsnivå tillika EU-standard för långsam och mellansnabb laddning, där laddboxen och bilens ombordladdare kommunicerar.

Man laddar elbil. Foto: Dan Sjunnesson
Foto: Dan Sjunnesson

Snabbhet

Vid laddning i ett vanligt vägguttag tar det lång tid att ladda. Ca 12-14 timmar att ladda ett 25 kWh-batteri. Med hjälp av en laddbox tillåts högre laddeffekter, och i samband med installationen uppgraderas ledningar och säkringar (vid behov) för att minska riskerna för elstörningar i hemmet.

Kommer elen räcka till i framtiden när antalet elbilar ökar och alltfler laddar?

Det korta svaret är: Ja. Enligt siffror från branschorganisationen Svensk Energi finns det ingen anledning till oro för att elen inte skulle räcka om fler börjar köra elbilar. Om alla rullande personbilar i Sverige plötsligt skulle bytas till elbilar och laddhybrider beräknar Svensk Energi att det skulle krävas 13 TWh/år för att driva dem. Hela den årliga elanvändningen i Sverige uppgår till cirka 150 TWh. Bara utfasningen av den vanliga glödlampan sparar ungefär 2 TWh el per år, vilket skulle vara tillräckligt för 670 000 elbilars årliga körning. Ett medelstort vindkraftverk producerar cirka 5 GWh/år och det är tillräckligt för att tillgodose cirka 3 000 elfordons årliga förbrukning.

Många frågor kring batterier väcktes på Fortum Charge & Drives expertseminarium, bland annat:

Hur miljöfarliga är batterier?

För att kunna svara på frågan behöver man sätta batterier i ett förhållande till något – t.ex. fossila bränslen. Det är också svårt att generalisera – olika batterier från olika tillverkare belastar miljön på olika sätt och i varierande grad. Om vi jämför med fossila bränslen som bensin och diesel är nog alla överens om att den totala miljöbelastningen blir lägre med batterier sett över fordonets livslängd. Hur mycket lägre går inte enkelt att svara på eftersom det beror på så många andra faktorer – hur fordonet produceras, hur det används och hur det återvinns – och hur elenergin är producerad som vi laddar fordonet med!

Nästa artikel