Skip to main content
Start » Teknik » Internet i bilen? Ja, varför inte..
Teknik

Internet i bilen? Ja, varför inte..

Surfplatta.
Surfplatta.

Routern går under namnet MP 441W och jag har ingen som helst aning vad beteckningen står för men en okvalificerad gissning är att någon av fyrorna står för 4G.

En av mina största farhågor, eftersom jag är väldigt noga med min bil, var just installationen då jag vill behålla bilen original invändigt. Många är vi nog som med fasa avfärdat potentiella köpobjekt på grund av fasansfulla ”mobilhållare” som monterats i bilar med synliga kablar och skruvhål i paneler eller utfläkta lister som en följd av desammas installationer.

Orosmolnen kring installationen kan vi därmed avfärda

Denna farhåga kom dock snabbt på skam då routern sitter monterad under passagerarsätet i det närmaste osynligt. Orosmolnen kring installationen kan vi därmed avfärda. Följdfrågan blir då givetvis, vad ska jag ha detta till? En fråga som kan tyckas dum men som faktiskt gör sig aktuell i det att de flesta mobiler idag kan fungera som mobila routers och dela ut internet till dator, surfplatta eller vilket tillbehör som nu kan tänkas behöva internet.

Faktum är att för ”gemene man” som kanske på sin höjd i bilen streamar musik eller skickar lite mail fram och tillbaka ter sig en router i bilen tämligen överflödigt.

Roligt att berätta att det finns wi-fi i bilen
logg

Det finns dock givetvis poänger i att ha routern i bilen. Om vi bortser från scenariot där dina passagerare till exempel vill streama varsin film och du inte vill belasta ditt abonnemangs datamängd med sådan aktivitet rör det sig främst om applikationer där bilens aktivitet och position behöver loggas och framförallt interagera med kollegors fordon. I de fallen är routerns existens befogad då det medger en betydligt högre uppkopplingsgrad än utdelning av internet via telefon.

Till detta kommer givetvis det faktum att det är roligt att berätta för passagerarna i bilen att det finns wi-fi ombord, vilket även är användbart i somliga mobilapplikationer.

MotorApa

Next article