Skip to main content
Start » Teknik » Klimatsmart hela vägen – från sol till bil
Sponsrad

Idag finns närmare 60 000 laddbara bilar i Sverige.

Ökningstakten är stark, så utbyggnaden av laddstationer behöver hålla minst samma takt för att behovet av laddning ska tillgodoses. Med ca 5 500 publika laddpunkter i Sverige – mindre än 0,1 laddare per bil – är det infrastrukturella behovet stort.

Klimatsmart med elbil

En bättre utbyggd laddinfrastruktur skapar förutsättningar för fler att köpa och använda klimatsmart elbil i sin vardag. Det är viktigt att bygga ut infrastrukturen av laddare och snabba upp den för att täcka alla behov av laddning.

Alla kan inte ladda bilen hemma

– Främst vill elbilsförare kunna ladda sin elbil hemma, därefter på jobbet och så utmed motorvägarna vid långkörningar. Alla kan inte ladda bilen hemma, därför är det nödvändigt att bygga upp en täckande infrastruktur av laddplatser som motiverar elbilsköp, menar Patrik Andersson, försäljnings- och marknadsdirektör på GARO AB i Gnosjö.

Patrik Andersson, försäljnings- och marknadsdirektör på GARO AB i Gnosjö. Foto: Pierre Klasson

Intelligent laddning

Just nu utvecklar man laddare för alla typer av miljöer och tjänster. Trenden går mot uppkopplade laddare. Med uppkoppling mot molnet kan man övervaka sin laddare, hur och när den används, och får även möjlighet till debiteringstjänster för laddning.

Nu finns det laddare som inte bara är funktionella, utan också intelligenta. Genom dynamisk lastbalansering fördelas effekten optimalt så att man inte överbelastar sin huvudsäkring.

– Det är viktigt att utveckla olika typer av laddare., laddboxar för hemmabruk och laddstolpar för publik laddning, med högre kapacitet för snabbare laddning. Dessa finns strategiskt placerade utmed våra motorvägar och är under fortsatt utbyggnad.

Solcellsdrift

Naturligtvis kan solenergi vara en energikälla för klimatsmart elbilsladdningen. Och det bästa av allt är att eventuell överskottsenergi kan användas till annat eller säljas till elbolaget.

Utveckling i framkant

– Genom kontinuerligt informationsutbyte med bil- och batteritillverkare, liksom klimat- och miljöstrateger kan laddningsutvecklare ligga i framkant när det gäller produktinnovation.

Det är viktigt att satsa på produktutveckling för att testa och utveckla ny teknik och innovativa lösningar inom laddning.

Next article