Skip to main content
Start » Teknik » Man laddar bilen på samma sätt som mobilen
Teknik

Man laddar bilen på samma sätt som mobilen

Att ta steget mot en elbil kanske är något som många har funderat kring, men hur är livet som elbilsinnehavare? Vad ska man tänka på? Och hur lätt är det egentligen att ställa om? Vi vände oss till Martina Wikström, nationell samordnare för laddinfrastruktur vid Energimyndigheten för att få svar.

Vad är en laddbar bil?

En laddbar bil är en bil som kan ladda sitt batteri med el från elnätet. Laddbara fordon inbegriper elbilar och laddhybrider och det är bra att särskilja dessa från andra elfordon, dvs vätgas- och hybridfordon, då laddbara fordon innebär ett helt nytt förhållningssätt när det kommer till ”tankning”.

Var laddar man?

Studier visar att man laddar sin bil på ungefär samma sätt som sin mobil, huvudsakligen hemma på natten och i andra hand på jobbet. Om man t.ex. är på resande fot finns idag nästan 5.500 publika ladduttag i Sverige. Även EU inser vikten av hemmaladdning och har beslutat att lagstifta om att det vid nya flerfamiljshus och lokaler, med minst 10 parkeringsplatser, ska förberedas för laddning vid parkeringsplatserna. Kravet gäller även vid större renoveringar.

Hur kan vi få fler företag att prova på att köra laddbara bilar för att de själva ska se hur bekvämt och enkelt det är?

Det finns massor med bra och rationella argument, så som ökad energieffektivitet och mindre buller. Det finns även en rad stöd för att kompensera för dyrare inköpspris och för att bygga ut modern laddinfrastruktur.

Det avgörande som flera studier visat är när en organisation förstår värdet av den fundamentala skillnaden att bilen just laddar när den ändå står parkerad. Förutom minskade bränslekostnaderna börjar man förstå hur mycket arbetstid man förut allokerat för att tanka bilar.

Det saknas kunskap om vad laddfordon innebär och den kan man få på flera sätt. Det som visat sig allra bäst är att testa och skaffa egen praktisk erfarenhet av laddfordon.

Räcker elen till om man får en snabb omställning till laddbara fordon?

Om hela personbilsflottan över natt skulle ställa om till el motsvarar detta ca12 TWh per år. Det är motsvarande den el Sverige exporterar årligen eller knappt 10 % av dagens elanvändning. Personbilsflottan använder idag ungefär 40 TWh. Elektrifiering ökar energieffektiviteten i bilen, därför behövs totalt sett mindre mängd bränsle.

Du laddar mobilen lika enkelt som du laddar bilen. Foto: Unsplash

Hur kan kommunen samverka med privata aktörer för att etablera laddinfrastruktur?

Marknaden för laddinfrastruktur är helt avreglerad i Sverige, så vem som helst får erbjuda tjänsten elbilsladdning. Men, man får inte glömma att det krävs en P-plats och här kan kommuner upplåta mark till privata aktörer. Etablering av laddinfrastruktur på gatumark innebär dock ett omfattande regelverk och inte sällan målkonflikter. Därför kan det vara enklare att i första hand samarbeta kring andra dedikerade parkeringsytor, så som parkeringshus, och slippa grävarbeten.

Kan vi förvänta oss nya batterityper som klarar snabbladdning på några få minuter?

Det finns potential att få det snabbare men det är inte troligt att man med framtidens batterikemier kan nå laddtider i paritet med de när man tankar en personbil med flytande eller gasformiga bränslen. Det kanske inte heller behövs, då man får ett nytt beteende kring ”tankning”.  Laddning innebär ett annat ekosystem av möjligheter att tanka när man ändå är parkerad och kanske hittar på något roligare än att fylla upp bilen. Dessutom finns en risk att högre laddeffekter fördyrar omställningen då det krävs större batterier i bilarna och kraftigare elanslutningar i backen.

Forskning adresserar samhällsutmaningar och en utmaning är att öka resurseffektiviteten i de produkter som används. För laddfordon är återanvändning av batteriet och slutlig återvinning viktiga pusselbitar. Efter sin livslängd i en bil har ett elbilsbatteri en stor potential att vara en tillgång till elnätet som ett stationärt batteri för att lagra el och jämna ut efterfrågan på effekt. När det är uttjänt där ska det finnas system på plats att återvinna material.

Next article