Skip to main content
Start » Teknik » Snart flyttar körkortet in i mobilen
Teknik

Snart flyttar körkortet in i mobilen

Man håller i en mobil i bilen.
Man håller i en mobil i bilen.

Där kommer också all information att finnas som visar att du är du och ingen annan. Samhällets krav på säkerhet, liksom att vi som personer kunna identifiera oss, ökar hela tiden. I dag sker det med hjälp av olika identitetshandlingar – pass, körkort och olika ID-kort.

Blir svårare att förfalska

De uppgifter som finns i våra identitetshandlingar är sårbara och skyddet av dem en privat såväl som nationell angelägenhet. Även om det blivit allt svårare att förfalska dessa värdehandlingar är det fortfarande möjligt för den som har tekniken och vet hur man gör. Dessutom är det enkelt att stjäla ett körkort och därmed också en annan persons identitet.

Men i en snar framtid, om fyra, fem år, kommer det att bli betydligt svårare, när vi inte längre har körkortet i papper eller plast.

”Proof of identity”

– Våra identitetshandlingar kommer i stället att vara digitala och flytta in som appar i mobilen, säger Konstantin Papaxanthis.

Konstantin Papaxanthis, som är vd för utvecklingsbolaget Scytales, borde veta, om någon. Scytales arbetar just med att utveckla teknik för mobil identifiering av personer genom biometri.

”Det sker inne i bilen eller mot en poliskommissarie och dennes mobilenhet”

– När validering sker av ditt körkort av en polis eller en terminal i bilen, tar du i stället för ditt körkort, som i dag, fram din mobil, och låter en skanner läsa av din personliga kod. Därefter läser systemet av ditt ansikte, dina fingeravtryck och din digitala signatur och kontrollen verifierar på så sätt om är rätt person eller inte, förklarar han. Det sker inne i bilen eller mot en poliskommissarie och dennes mobilenhet vid en körkortskontroll. Vi kallar detta internt ”Proof of Identity” och används för on-line validering inne i bilen för att exempelvis ha behörighet för att starta bilen eller på plats vid en kontroll.

Konstantin Papaxanthis. Foto: Anastasia Papaxanthis
Konstantin Papaxanthis är vd för utvecklingsbolaget Scytáles, och är positivt inställd till hur mycket den digitala utvecklingen kommer underlätta framtiden. Foto: Anastasia Papaxanthis

Underlättar arbetet

– Överföringen av information sker i realtid och endast på kort avstånd och då en mobil enhet inloggad i ett verifieringssystem efterfrågar informationen. Allt går på bråkdelen av någon sekund!

– Systemet förutsätter dock att informationen, precis som nu, lagras på ett säkert sätt hos den myndighet som har ansvaret för detta.

Fördelarna med ett visuellt biometriskt system som detta är många. Inte minst blir det mycket svårt att stjäla ett körkort på det vis som ofta sker i dag.

– Dessutom underlättar det arbetet för myndigheterna, exempelvis gränspolisen och tullen, som ska kontrollera vem som reser in och ut ur landet, förklarar Konstantin Papaxanthis. Man kan också följa en persons resvägar.

Han fortsätter:

”Systemet skulle också kunna underlätta identifiering vid många andra tillfällen.”

– Systemet skulle också kunna underlätta identifiering vid många andra tillfällen. Exempelvis vid poliskontroller där polisen i dag måste göra en manuell slagning mot ett register för att få besked om du är du, om du blivit av med körkortet, är efterlyst eller finns med i något brottsregister och därför kan bli intressant för en närmare undersökning.

– Andra tillfällen som systemet skulle underlätta identifieringen är vid läkarbesök, när man ska hämta ut läkemedel eller behöver legitimera sig för att kunna hämta ut ett paket på posten eller låna en bok på biblioteket.

Intresset är stort

Man skulle också kunna ladda systemet med annan information, exempelvis om blodgrupp, läkemedel, andra sjukdomar, som har betydelse i samband med ett akut omhändertagande vid en trafikolycka eller annat akut hälsotillstånd.

Intresset för den nya tekniken är stort runt om i världen. Framför allt USA och Nederländerna ligger långt framme, liksom Sverige.

– Vi på Scytales jobbar intensivt med de här frågorna. Vi är också övertygade om att det här är framtidens sätt att kunna identifiera sig. Det skulle förvåna mig mycket om det här systemet inte används redan om några år, avslutar Konstantin Papaxanthis.

Next article